Guziki

Budżet

BUDŻET LICEUM na dzień 01.01.2017 r.: 2 991 764,00 zł

z przeznaczeniem na niżej wymienione wydatki: 

  • wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 
  • opłaty za media (energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz), 
  • bieżące remonty i przeglądy techniczne,
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, tonerów do drukarek
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, papieru ksero
  • opłaty za wywóz nieczystości
  • świadczenia z ZFŚS
  • zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-01-2017 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-03-2012 - Edycja treści.

20-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1016