Guziki

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat Liceum jest czynny w godz. 8.15 - 16.15

Sprawy załatwiane w sekretariacie:

Sekretariat wykonuje czynności:

 • Prowadzi korespondencję w systemie bezdziennikowym,
 • Przekazuje pocztę do dekretowania Dyrektorowi Liceum
 • Obsługuje telefony, przyjmuje telefonogramy, prowadzi książkę telefonogramów.
 • Przyjmuje interesantów
 • Obsługuje konto pocztowe szkoły (e-mail)
 • Pisze na komputerze pisma szkoły, zaświadczenia i inne dokumenty zlecone przez Dyrektora Liceum
 • Wykonuje odpisy z dokumentacji szkolnej.
 • Przyjmuje wnioski od pracowników szkoły i przekazuje do wypełnienia odpowiedniej osobie, następnie wydaje wypełnione dokumenty.
 • Wydaje zaświadczenia podpisane przez Dyrektora Liceum.
 • Prowadzi księgę uczniów, księgę ewidencji, księgę absolwentów.
 • Sporządza sprawozdania w.g. terminów ustalonych przez SIO, GUS, KO, WE dotyczących spraw sekretariatu
 • Wysyła korespondencję
 • Prowadzi rejestr legitymacji szkolnych, służbowych i ubezpieczeń
 • Załatwia powierzone sprawy w instytucjach poza terenem Liceum
 • Prowadzi rejestr druków ścisłego zarachowania i pieczęci urzędowych
 • Prowadzi sprawy kadrowe pracowników szkoły
 • Odpowiada za prowadzenie archiwum szkolnego

Sprawy załatwiane przez kierownika gospodarczego

 • Sprawy z dostawcami mediów
 • Umowy najmu
 • prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych
 • zakup materiałów, środków i pomocy dydaktycznych

Sprawy załatwiane przez głównego księgowego

 • Sprawy ZUS, US
 • Wystawianie faktur
 • Sprawy ubezpieczeń uczniów i pracowników

Sprawy załatwiane przez pedagoga szkolnego

 • Stypendia

Procedura zwalniania z zajęć W-F

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-01-2017 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 797