Guziki

Status prawny

III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)

  • USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)

  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)

  • USTAWA z dnia 27 października 2017 r. O finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

  • Organem prowadzącym jest Miasto Łódź

STATUT III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁODZI

Uchwała w sprawie zmiany w statucie szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

09-01-2018 - Edycja treści.

05-01-2018 - Edycja treści.

19-01-2016 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-03-2012 - Edycja treści.

19-03-2012 - Edycja treści.

17-02-2011 - Edycja treści.

24-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 761