Guziki

Status prawny

III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego,
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015r. poz. 2156 oraz 2016 poz.35 i 64)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2014r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015r. poz 357, 1268 i 1418)
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw Statutu.

Organem prowadzącym Liceum jest Gmina Łódź.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty

STATUT III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁODZI

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-01-2016 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-03-2012 - Edycja treści.

19-03-2012 - Edycja treści.

17-02-2011 - Edycja treści.

24-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 442